Dyreredder

Statistik for beredskabsarbejdet

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 modtager hvert år over 100.000 opkald om dyr i nød. Denne statistiksamling viser sager, som er givet videre til vores beredskab af frivillige kredsformænd, dyrereddere, skytter og schweisshundeførere - og Falck, når vi ikke har hænder nok

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Hele landet

Antal sager håndteret af Dyrenes Beskyttelses beredskab (fordelt på årstal og måneder):

Antal dyreredningssager hos beredskabet i 2023 (fordelt på region):

Dyrene vi hjalp i 2023 

Disse dyr rykkede beredskabet mest ud til i 2023. Antal sager fordelt på dyregrupper.

Kommuner

Antal sager for beredskabet i 2023 fordelt på kommuner. Klik på den enkelte kommune for at se, hvor mange dyreredningssager der var i 2023:

De 10 kommuner i Danmark, hvor beredskabet rykkede mest ud i 2023