Vejledning: Kom i betragtning til hund fra Internat

Hvor kommer hundene fra?

Hundene på vores internater kommer fra dyreværnssager, eller fra private hjem, hvor ejer ikke længere kan have hunden. Det kan der være mange årsager til: Sygdom, skilsmisse, flytning, forkert valg, manglende tid, problemer man ikke kan håndtere, dødsfald osv.

Er hunden rejseklar?

Ja, når den er online på vores hjemmeside, er den klar til et nyt hjem. Inden da er den sundhedsundersøgt af vores tilsynsførende dyrlæge. Hunden er chipmærket og registreret i Dansk Hunderegister, og vaccinationerne er ikke over et år.

Vores fagligt kompetente hundeteam har et godt kendskab til hund og bagage. På den baggrund har vi et klart billede af, hvordan hundens nye hjem skal være.

Hvad betyder bagage?

Bagagen er hundens erfaringer, eller mangel på samme. Indlæringsevne. Adfærd i givne situationer. Er den velsocialiseret og miljøtrænet. Er den vant til børn eller kat. Har den gået til træning? Er den vant til at være i møbler. Sove i sengen. Kan den sammen med andre hunde. Har den gået til træning? Trækker den i linen. Kommer den når man kalder osv.

Skal man bare komme på besøg i åbningstiden og se på hund?

Nej. Vi tager aldrig kunder med ned i vores hundeafdeling for at se på hund. Vi forventer at nye hundeejere nøje har overvejet det at have hund. Hvilken størrelse og hvilket aktivitetsniveau der passer bedst. Det er i forvejen stressfyldt for hunden at have mistet sit hjem og nu være på internat. Skulle hunden så præsenteres for en masse forskellige mennesker, hvor den alligevel ikke ville passe ind i strukturen i hjemmet, så ville vi belaste hunden unødigt.

Hvad skal man så gøre?

Man skal følge med på vores hjemmeside. Her lægges hundene op med billede og beskrivelse når de er rejseklare. Beskrivelserne er korte og præciserer det vigtige for netop denne hund. Finder man en hund her, som man mener at have de rigtige rammer for, så ringer man til internatet. Vi laver et telefoninterview, hvor vi får klarlagt, om det kan være et nyt blivende hjem for hunden.

Hvis, så inviterer vi dig til en samtale på internatet. Ved denne samtale kommer alle husstandens medlemmer, så vi får det bedste grundlag. Hvis vi tror på at det er det rigtige match, så møder du hunden. Du får mulighed for at være sammen med den og gå tur med den. Inden du afgør, om du også synes det er det rigtige match. Har I en hund i forvejen, skal den med, så mødet mellem de to hunde foregår på internatet, med os som observatører.

Telefon interview – hvad spørger I om?

Det afhænger af hvilken hund du ringer om. Men vi vil helt sikker gerne vide noget om:

  • Hvordan ser husstanden ud? (Familie, single, ægtepar hvor børn er flyttet hjemmefra)
  • Hvordan bor du? (lejlighed, rækkehus, hus i byen eller på landet)
  • Børn? (er der børn i hjemmet. Eller kommer børnebørnene ofte på besøg)
  • Er der andre dyr i hjemmet? (hund, kat, fugle eller andet)
  • Hvor længe skal hunden være alene?
  • Hvilken erfaring har du med hund?
  • Hvilke aktiviteter har du tænkt dig, at lave sammen med hunden?
  • Hvor klar er du? (står du og skal på ferie eller flytte)
  • Hvorfor er det lige denne hund du ringer på?

Er hunden gratis?

Nej, alle dyr fra internat koster et adoptionsgebyr.

Hunde med særlige behov:

Nogle af vores hunde har særlige behov. Dvs. de har en bagage der skal arbejdes særligt med.
Det kan f.eks. være at hunden ikke har lært at være alene hjemme. Eller at den har et stærkt ressourceforsvar. Det kan være den er udfarende mod andre hunde. Måske usikker på børn. Måske har den været udsat for vold.

Ovenstående eksempler er problematikker, som kræver en særlig indsats fra ny ejer.

Vores hundeteam gør et meget stort arbejde med at kortlægge hundens bagage, eller mangel på samme. Og vi er altid ærlige! Vores hundeteam arbejder også målrettet med de problematikker der må være. Disse hunde er ikke ”færdige” og uproblematiske. Derfor er kravene til deres nye hjem større.

Til gengæld klæder vi de nye ejere på i forhold til den træning der er nødvendig fremadrettet, for at nå i mål. Langt de fleste problematikker kan løses eller mindskes: Ved korrekt træning, i det rigtige miljø og med en ekstra portion tid, rummelighed og indsigt. Vi superviserer, hele vejen, til vi er sikre på at alt fungerer i det nye hjem. Sammen med adoptionspapirerne medfølger en skriftlig træningsplan eller forhold der skal tages hensyn til. Og vi følger op, også når hunden er kommet i nyt hjem.
Vores indsats for hunde med særlige behov sikrer de bedste betingelser for, at hunden ikke ender som en kastebold fra hjem til hjem. For til sidst at ende med en aflivning.
Vi har mange hunde som er endt i de rigtige hjem og er blevet velfungerende, til stor glæde for både hund og nye ejere. Hunde som var opgivet af tidligere ejer.

Kan jeg blive skrevet op til hund?

Nej, vi har ikke ressourcerne til at holde styr på et kartotek over folks ønsker.

Stor beslutning

At få hund er en stor beslutning som gerne skal give gensidig glæde de næste mange år. Det er tidskrævende, og ofte er vores hunde mere tidskrævende, fordi de er ”genbrugs” hunde. De har tabt deres hjem én eller flere gange. Og det er vores målsætning at finde det bedste og blivende for netop denne hund.

Alt for mange hunde er alene alt for mange timer om dagen. Man bør sætte sig ind i hundens basale behov. Og regne lidt på økonomien. Den skal have mad af god kvalitet for at trives - resten af livet! Den skal have en lovpligtig ansvarsforsikring. Et lovpligtigt navneskilt. Med fordel måske også at man melder sig til god hundetræning med positiv forstærkning. Man køber sig ikke til fokus, tillid og samarbejde. Det bygger man op, sammen.

De fleste hunde er avlet til et bestemt formål. Og kræver at man har mulighed for at give den indhold og aktivering i forhold til racen. Den skal holdes sund og rask. En sygeforsikring anbefaler vi altid. Legetøj, et sovested, og sikkerhed under transport. Men fremfor alt, mulighed for at være en del af en hverdag, med overskud, nærvær og kærlighed. Og skal du på ferie og hunden ikke skal med, så skal du have en plan.

En hund er ikke bare en hund

Måske har du erfaring med hund. Uanset hvad, så er ikke to hunde ens. Der er racetypiske træk og individforskelle. Hunden er et produkt af dens tidligere oplevelser. Den skal have tid til at ”lande” i sit nye hjem. Og det forventer vi naturligvis at du har gjort dig en del tanker om, inden du henvender dig.

Når vi formidler hunde fra internat, så gør vi et stort arbejde for at sikre os, at hunden kommer ud til sit absolut bedste og ........sidste hjem. Derfor stiller vi mange spørgsmål.

KONTAKT INTERNATERNE

FYNS INTERNAT

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/internat/fyns-internat

RING 88 77 43 00

Alle dage: 10:00 - 16:00 (fredage dog til 18) 

fyn@dyrenesbeskyttelse.dk 

Fyns Internat
Storelandevej 33
5592 Ejby

ROSKILDE INTERNAT

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/internat/roskilde-internat

RING 81 88 03 12

Alle dage: 10:00 - 16:00 (fredage dog til 18) 

roskilde@dyrenesbeskyttelse.dk

Roskilde Internat
Darupvej 131
4000 Roskilde

NORDJYLLANDS INTERNAT

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/internat/nordjyllands-internat

RING 88 77 03 07

Mandag - fredag: 10:00 - 12:00 & 16:00 - 18:00, Lørdag - søndag: 11:00 - 16:00

nordjylland@dyrenesbeskyttelse.dk

Nordjyllands Internat
Ålborgvej 775
9320 Hjallerup