TILBAGE TIL DEN GODE KYLLING

Kyllingemanifest

Der opdrættes over 113 millioner industrikyllinger om året i Danmark. Produktionen foregår typisk i huse med op til 40.000 kyllinger. Måden industrikyllingerne opdrættes og slagtes på er problematisk og ikke god dyrevelfærd.

Bliv fjerfighter og støt op om vores kyllingemanifest. Så er du med i kampen for bedre forhold for millioner af kyllinger.

Sammen kæmper vi for, at alle kyllinger skal:

  • Have adgang til det fri
  • Have plads til at bevæge sig
  • Kunne stå på deres egne ben
  • Sikres naturlig vækst
  • Sikres en naturlig døgnrytme

Jo flere vi er, jo større pres kan vi lægge på fjerkræproducenter og detailhandlen!

Skriv under

Knap 13.000 fjerfightere står allerede sammen  

Vi har allerede indsamlet10318 underskrifterMen hver underskrift tæller, så giv os også din

Ekstrem vækst

Danske industrikyllinger er avlet til at vokse ekstremt hurtigt og til at få et stort brystparti. De vokser fra 50 g til 2 kg på bare 5 uger. Deres ben kan ikke følge med og mere end 80 % af kyllingerne kan ikke længere gå normalt. 

Dyrenes Beskyttelse arbejder for at forbedre industrikyllingernes velfærd, da der er et akut behov for at hjælpe dem.

 

Vi arbejder for, at alle kyllinger sikres:

Adgang til det fri.

Kyllingen skal have adgang til et udeareal med god plads, hvor den kan udføre sin naturlige adfærd; skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Plads til at bevæge sig. 

Industrikyllinger skal have god plads at bevæge sig på, og strøelsen på gulvet skal være tør, så den ikke udvikler ammoniak, som giver kyllingerne trædepudesvidninger. 

Styrke til at stå på egne ben. 

Alle industrikyllinger skal kunne stå oprejst ubesværet. Hele kroppen kan følge med væksten, og kyllingen går naturligt rundt.

En naturlig vækst. 

Kyllingen skal have kræfter til at bære sig selv, og hjertet udvikler sig naturligt i takt med dens vækst. 

En naturlig døgnrytme. 

Kyllingen skal sikres en naturlig døgnrytme, som følger nat og dag. Den skal have adgang til naturlig dagslys og skal ikke tvinges til at være vågen om natten med kunstigt lys.

Slagtekyllingeproduktionen har siden 2001 har været reguleret af Lov om hold af slagtekyllinger, men forholder sig ikke til velfærdsproblemerne som følge af de hurtigvoksende kyllinger, og der er i lovgivningen ingen øvre grænse for hvor hurtigt kyllingerne må vokse. 

Sådan opdrættes en industrikylling:

20 kyllinger pr. 1 m2. 

Industrikyllinger lever så tæt, at de ikke kan bevæge sig uden at træde oveni hinanden, de får det let for varmt, og sidder især sidst i produktionsperioden med åbent næb og gisper af varme.

Fra kylling til køledisk på under 40 dage. 

Industrikyllinger er fremavlet til at vokse ekstremt hurtigt og til at udvikle et så stort brystparti, at deres ben ikke er stærke nok til at bære dem. De sidste 10 dage af deres liv sidder de ned det meste af tiden.

0 timer i frisk luft. 

Industrikyllinger lever hele deres liv i lukkede stalde uden adgang til det fri. Den strøelse, de står på, bliver aldrig skiftet ud, så de tramper, for at sige det ligeud, rundt i deres egen afføring.

6 timers søvn i døgnet. 

Industrikyllinger opdrættes i store haller uden vinduer. Deres døgnrytme kontrolleres af kunstigt lys. Og det er tændt det meste af døgnet, så kyllingerne spiser mere og vokser endnu hurtigere.

2 kg på 5 uger. 

Industrikyllinger når deres slagtevægt så hurtigt, at deres indre organer har svært ved at følge med. ”Sudden Death syndrom”, hvor kyllinger pludselig falder døde om af hjertesvigt, er et udbredt fænomen.

Støt kyllingerne

kr.

Få skattefradrag: Få fradrag for op til 15.900 kr. om året