Niels Fulgsang
Foto: nielsfuglsang.dk

Din stemme kan gøre en forskel for dyr i EU

Sidste år blev milliarder af dyrs velfærd sat på standby af EU-Kommissionen, men dit kryds til det kommende EU-parlamentsvalg kan gøre en forskel for deres fremtid.

Skrevet af:
Cecilie Sønderstrup

Opd. 2024-06-13: Dyrevelfærden sejrede til europaparlamentsvalget. Se valgresultatet her

Skuffet og forarget. Sådan havde EU-parlamentariker Niels Fuglsang (S) det, da det i slutningen af 2023 stod klart, at EU-Kommissionen ville udskyde revideringen af unionens dyrevelfærdslovgivning. En lovgivning, som Kommissionen selv erkender, er forældet, da den ikke sikrer et leveværdigt liv for milliarder af dyr i EU.  

- Jeg synes, at det skader demokratiet i Europa. Det er et løftebrud fra Kommissionen, fortæller Niels Fuglsang, der også er næstformand i netværket Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, der har fokus på dyrevelfærd. 

Han henviser til, at Kommissionen blandt andet havde lovet at fremlægge forslag, der skulle udfase bure i EU’s industrilandbrug, efter at 1,4 millioner EU-borgere skrev under på borgerinitiativet End the Cage Age

- Hvis vi har et borgerinitiativ, hvor så mange mennesker skriver under på, at de her forhold skal ændres, og Europa-Kommissionen lover det, men bagefter bare ignorerer det og bryder sine løfter, så er det noget, der skader demokratiet og tilliden til EU, siger han. 

Søndag d. 9. juni skal danskerne stemme til Europa-Parlamentsvalget. Mange af de regler, der gælder for dyrevelfærden i Danmark, bliver fastsat i EU. Derfor er valgdagen en unik mulighed for med dit kryds at få mere dyrevelfærd ind i EU.

Dyr i bure er blot et af de punkter i dyrevelfærdslovgivningen, som EU-Kommissionen havde sagt, at de ville kigge nærmere i sømmene. Kommissionen havde også lagt op til at højne dyrevelfærden ved at lancere en ny mærkningsordning og forbedre den eksisterende lovgivning for transport, slagtning og aflivning af dyr. Det var forventet, at de i alt fire forslag ville blive fremsat i december, men sidst på året stod det klart, at Kommissionen i denne omgang kun præsenterede ét af de lovede forslag i forhold til dyrene i landbruget - nemlig forslaget om transport af dyr. 

Ifølge Niels Fuglsang er revideringen af EU’s transportforordning et vigtigt skridt på vejen, da dyretransporterne er alt for lange i dag. Men det er ikke nok, hvis vi vil sikre, at Europas dyr får et bedre liv. For eksempel vil et forbud mod bure kunne forbedre velfærden for millioner af burhøns, søer og andre dyr, der lever deres liv, eller dele af deres liv, i et bur.

- Det kan jo betyde, at vi får et forbud mod buræg og dermed burhøner i EU. Det kan også betyde et forbud mod fiksering af søer, der ligger fikseret i fire til seks uger i et tremmebur, når de farer og lige har fået smågrise. Det er jo det, det her handler om: At man siger, at det skal stoppe. 

Hvis det skal lykkes at give Europas dyr et godt liv, er det ifølge Niels Fuglsang vigtigt, at vi den 9. juni stemmer politikere ind i parlamentet, som er villige til at stille krav om bedre dyrevelfærd til Kommissionen.

- Det er vigtigt, at de medlemmer, der bliver valgt til parlamentet, kommer til at sige til Kommissionen: Vi kræver, at I kommer med de her forslag. Det er faktisk betingelsen for, at vi kan godkende jer som Kommission. 

Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde med Eurogroup for Animals bedt alle kandidater til det kommende valg om at skrive under på 10 løfter for bedre dyrevelfærd for Europas dyr. Niels Fuglsang er en af de over 40 danske kandidater, der har skrevet under.