kat på internat

sæt dit aftryk for dyrene

Vi sætter alle aftryk. Uanset om det er små eller store aftryk, så er de vigtige. Aftryk sikrer, at vi bliver husket, fordi vores liv har gjort en forskel. Du kan sætte dit aftryk i verden til fordel for dyrene ved at betænke dem i dit testamente.

TÆNK DYRENE IND I DIT TESTAMENTE

Arv er meget nødvendigt for at kunne hjælpe dyr i nød og gennemføre tiltag for at forbedre dyrevelfærden i Danmark. Du kan være med til at sikre, at dette arbejde med at skabe respekt og omsorg for dyr fortsætter. Hver dag svigtes mange dyr i Danmark. Det kan vi mennesker ikke være bekendt. Dyrene kan ikke selv bestemme deres liv. Men du kan bestemme, om de skal have glæde af din arv. 

Ved at betænke Dyrenes Beskyttelse i dit testamente, efter at du har sørget for dine nærmeste, kan du være med til at sikre hjælp til dyr i nød, formidling af viden om dyrs behov og pasning, samt politisk arbejde for at dyr ikke skal lide. Det har været vores opgave siden 1875, og det vil vi arbejde for hver eneste dag fremover.

Bestil testamentemagasinet Aftryk

Udfyld formularen og modtag gratis vores testamentemagasin Aftryk med interessante artikler om, hvordan din arv kan hjælpe dyrene. Du kan bestille magasinet i en digital eller trykt udgave. Sammen med det postale magasin sender vi 3 flotte dobbeltkort med dyremotiver og tilhørende kuverter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan sagtens også betænke dine kære

Mange dyrevenner vil også med deres testamente vise deres efterladte, at dyrenes sag ligger dem på sinde. Så du kan sagtens både betænke dyrene og dine kære, når du laver dit testamente. Du kan også betænke flere velgørende organisationer samtidig i dit testamente.

Du bestemmer nemlig selv, hvordan du fordeler den del af de arv, der ligger ud over tvangsarven. Du kan give en gave, en %-del af din arv eller testamentere hele din arv. Dyrenes Beskyttelse er fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at hele beløbet, som du testamenterer til Dyrenes Beskyttelse, vil gå til svigtede dyr og bedre dyrevelfærd.

 

Alle beløb gør en forskel

Man behøver ikke være velhavende for at tegne testamente og betænke dyrene. Mange vælger at tegne testamente, fordi det giver en tryghed at have indflydelse på, hvordan ens arv skal fordeles – uanset om den er lille eller stor.

Der er rigtig mange dyr, der kommer i nød eller lever under kummerlige forhold. Så også mindre beløb er med til at gøre en forskel og give dyrene bedre forhold.

Det kan være gratis at tegne testamente

Hvis du ønsker at lade en del af din arv gå til Dyrenes Beskyttelse, hjælper vi gerne med at dække advokatomkostningerne. Vi giver et tilskud på op til 5.000kr. for advokatregningen. Du skal dog selv betale gebyret til notaren på 300 kr.

Vi gør opmærksom på, at tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt.

Få hjælp til dit testamente

Vi anbefaler altid, at du kontakter en advokat, når du ønsker at oprette et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle forhold kommer i betragtning, at dokumentet er juridisk gyldigt, og at det bliver registreret hos notaren, så dine ønsker kommer frem i Skifteretten.

Dyrenes Beskyttelse har samarbejde med en advokat, som vi gerne henviser til. Du kan også finde en advokat nær dig på detgodetestamente.dk  

 

 

 

 

 

 

Kirsten testamente

MØD KIRSTEN

Kirsten har i de senere år tænkt over, hvem der skal arve hende, når hun ikke længere er her.
Da dyr betyder noget særligt for Kirsten, har hun valgt, at hendes arv skal bidrage til et bedre liv for dyrene.
Mød Tina og Søren

Mød Tina og Søren

For Tina og Søren Jensen er det vigtigt, at de selv har besluttet, hvordan deres formue skal fordeles, når de ikke er her mere. De er begge meget glade for dyr og har et stort ønske om at hjælpe og beskytte dyr. Derfor har de oprettet et testamente, hvori dyrene betænkes.
Den gode samtale

Den gode samtale om testamente

Det kan være svært at starte en god og meningsfuld samtale om arv og testamente.
Sæt dine tanker i gang med vores interaktive samtalespil og en inspirationsfilm fra Det Gode Testamente.
Se mere her.

Det Gode Testamente

Det Gode Testamente

Dyrenes Beskyttelse er gået sammen med mere end 50 andre velgørende organisationer i Det Gode Testamente. Formålet er at oplyse om fordelene ved og muligheden for at betænke en velgørende organisation i sit testamente.
detgodetestamente.dk kan du læse meget mere om regler og praktik i forbindelse med oprettelse af et testamente.

DEN RIGTIGE RÅDGIVNING

Du er altid velkommen til at ringe til vores testamenterådgiver Cathrin Larsen. Hun kan forklare om mulighederne for at skrive testamente og hjælper gerne med det praktiske som f.eks. henvisning til en advokat.

Dyrenes Beskyttelse tilbyder at betale advokatomkostningerne, hvis organisationen er betænkt i testamentet.

Du kan ringe på 33 28 70 02 alle hverdage fra kl. 9:00 - 16:00, dog kl. 9:00 - 15:30 på fredage eller skrive en mail på testamente@dyrenesbeskyttelse.dk 

 

Cathrin Larsen 

hund

Dyretestamente: Hvem skal tage sig af dit kæledyr, hvis du går bort, før det gør?

Med et dyretestamente fra Dyrenes Beskyttelse sikrer du, at der bliver taget hånd om dit kæledyr efter dit ønske. Det er gratis at oprette et dyretestamente, når du tegner testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse.