Kalv
Halvdelen af kalve på lange transporter er under tyve dage gamle. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse kræver øjeblikkeligt stop for transporter efter afslørende undersøgelse

Forskere fra Aarhus Universitet kan ikke finde videnskabelig dokumentation for, at kalvene kan bruge drikkeudstyret på lange transporter. Dyrenes Beskyttelse vil have ministeren til at stoppe transporterne øjeblikkeligt.

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

BRUTAL TRANSPORT AF SPÆDE KALVE SKAL STOPPES

Tæt på 50.000 små tyrekalve, der er helt ned til 14 dage gamle, sendes årligt ud på lange transporter. Det er på trods af, at de er ude af stand til selvstændigt at indtage foder og vand.

STØT KALVENE

Når spæde kalve hver uge transporteres fra Danmark til Holland, åbnes der i en pause på turen for vand til særlige ventiler i vognene, så dyrene ikke tørster på turen. Desværre tyder intet på, at kalvene kan benytte udstyret på de op til 17 timer lange ture. Et rådgivningsnotat fra Aarhus Universitet, bestilt af Fødevarestyrelsen, afslører således en total mangel på videnskabelig dokumentation for, at spædekalve kan nå at vænne sig til de såkaldte drikkenipler under transporterne.

”Det har ikke været muligt at finde videnskabelige undersøgelser af kalves drikkeadfærd eller vandindtag, når tildelingsmetoden ændres,” lyder det i undersøgelsen.

Professor Margit Bak Jensen, der forsker i adfærd og velfærd hos kvæg ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab og medforfatter til notatet, vurderer overfor Altinget, at kalve vil have ”meget svært” ved at bruge de drikkenipler, som transporterne er udstyret med. 

Alligevel er lynhurtig tilvænning til udstyret forudsætningen for, at EU's transportforordning overholdes, og for at en mindre gruppe danske landmænd får lov at sende knap 50.000 spædekalve på transporter af over otte timers varighed. Dette får Dyrenes Beskyttelse til at kritisere landbruget og transportørerne:

"Denne undersøgelse bekræfter, hvad enhver med kendskab til kalve allerede ved. De såkaldte drikkenipler i transportvognene er intet andet end en kulisse, der skjuler den triste sandhed om disse ture. Det er på høje tid, at politikerne anerkender de reelle forhold og handler derefter," siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Yngre kalve har det ekstra hårdt

Forskerne fra Aarhus Universitet har fundet meget få studier på området. En undersøgelse viser dog, at kalve har svært ved at indtage vand fra drikkenipler selv i et staldmiljø. 

Problemet er, at kalve er såkaldte sugedrikkere, hvorfor det er mest naturligt for dem at drikke vand fra en overflade – eksempelvis fra en spand. 

Et andet studie viser, at jo yngre kalvene er, desto sværere har de ved at vænne sig til nyt udstyr. Det er særligt problematisk, da kalve har en hurtigere vandomsætning, jo yngre de er. Det betyder, at små kalve er nødt til at indtage vand oftere for at opretholde deres vandbalance og undgå dehydrering end ældre dyr.

På de ugentlige transporter fra Danmark til primært Holland sættes kalve, hovedparten få uger gamle, sammen i nye grupper i op til 17 timer under stressende og fremmede forhold. Derfor får notatet Dyrenes Beskyttelse til at kræve transporterne stoppet øjeblikkeligt.

”Uden adgang til vand er transporterne et overgreb på kalvene og et klokkeklart brud på EU-forordningen. Det bør stoppes med det samme,” lyder det fra Britta Riis.

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet blev bestilt af Fødevarestyrelsen i juni 2022. Det skete efter en række kritiske spørgsmål fra Folketinget til den daværende fødevareminister, Rasmus Prehn. Hans efterfølger, Jacob Jensen, har for nyligt præsenteret et udspil til en dyrevelfærdspakke med 23 initiativer. Transporterne af spædekalve er ikke nævnt i udspillet. Ministeren svarer i et skriftligt svar til Altinget, at det er vigtigt for ham ”at sikre ordentlige forhold under dyretransporter".

”Det gælder også kalve, som selvfølgelig skal have adgang til vand. Ifølge den gældende transportforordning skal kalve efter ni timers transport have en hvileperiode på mindst én time, hvor de vandes og om nødvendigt fodres. Fødevarestyrelsen kontroller vandingssystemet i forbindelse med stikprøvekontrollen af transporterne," skriver Jacob Jensen 

Risikoen for stress, sult, tørst, og sygdomme fik i 2022 den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, til at fastslå, at ikke-fravænnede kalve under fem uger slet ikke bør transporteres. Agenturet frarådede desuden, at alle kalve, der endnu ikke er fravænnet, transporteres længere end otte timer.

EU-Kommissionen har på baggrund af EFSA’s anbefalinger foreslået, at minimumsalderen for ikke-fravænnede kalve til transport hæves fra to til fem uger. Samtidig må transporter af ikke-fravænnede kalve kun vare over otte timer, hvis man kan få godkendt et system, der effektivt sikrer dyrene mælk på turen. Men det er usikkert om forslaget overlever i EU-parlamentet og Rådet, og det vil i bedste fald først træde i kraft om flere år.