Dansk dyretransport i Italien
"Jeg mener, det er tudetosset ikke at lytte til den europæiske forskning på området og forbedre grisenes vilkår og velfærd bare en smule under den alt for lange transport i EU," påpeger Marianna Vind (S). Foto: Dyrenes Beskyttelse / Kristian Brasen

EU-kandidat: Manglende højdekrav er ”noget svineri”

Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, kritiserer kraftigt manglen på højdekrav for grisetransporter inden for EU. Et problem, som hun beskriver som "noget svineri".

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

"Det kan simpelthen ikke passe, at grise som den eneste gruppe blandt heste, kvæg, får, fugle og sågar kaniner skal undtages fra bestemmelser om højdekrav under transport. Det lugter af profitmaksimerende interesser," skriver Marianne Vind (S) i et opsigtsvækkende debatindlæg i Altinget.

Baggrunden for europaparlamentarikerens indlæg er, at den nuværende EU-Kommission har præsenteret et udkast til nye regler for dyretransporter i EU. 

Men som Marianne Vind skriver, så mangler der som den eneste dyregruppe nævnelse af højdekrav for transport af grise i kommissionens udspil.

Danmark er det land i EU, måske endda i hele verden, der eksporterer flest levende smågrise.

I alt blev over 15 millioner levende grise eksporteret fra Danmark sidste år, heraf over 12 millioner på transporter af mere end otte timers varighed. Af disse var 98 procent smågrise, der blev sendt til opfedning i lande som Polen, Tyskland, Italien, Rumænien og endda Serbien. 

Europaparlamentarikeren, der genopstiller til parlamentet, når der afholdes Europa-Parlamentsvalg til sommer, fremhæver, at dette ikke kun er et spørgsmål om dyrevelfærd, men også om lige konkurrencevilkår.

Hun kritiserer også modstandere af højdekrav for at ignorere videnskabelig forskning fra autoritative kilder som European Food Safety Authority (EFSA), der understreger vigtigheden af tilstrækkelig plads og ventilation for grises velfærd under transport. 

EFSA's rapporter viser, at utilstrækkelig plads kan føre til stress, skader og varmestress, hvilket forværres af dårlig ventilation i transportvogne.

"Jeg mener, det er tudetosset ikke at lytte til den europæiske forskning på området og forbedre grisenes vilkår og velfærd bare en smule under den alt for lange transport i EU," påpeger Vind. Hun beskriver det som skødesløst og økonomisk motiveret at overse sådan evidens, som tydeligt angiver behovet for reguleringsændringer.

Som svar på kritikken om at højdekravene er "symbolpolitik", argumenterer Vind for, at et minimum af velfærdskrav er fundamentalt og logisk, ikke kun symbolik. Hun påpeger, at manglen på EU-initiativ til at indføre højdekrav er et tydeligt tegn på, at industriens interesser vejer tungere end dyrenes velfærd.

Vind erklærer, at hun vil kæmpe for at ændre denne praksis og sikre, at grise får den samme beskyttelse som andre dyr under transport. "Som et stort eksportland bør Danmark gå foran og påtage os et ansvar for dyrenes velfærd. Alt andet er simpelthen noget svineri," skriver Marianne Vind, som er udpeget til at repræsentere den socialdemokratiske gruppe, når Europa-Parlamentet skal forhandle EU-Kommissionens forslag til nye regler for dyretransporter.

Det vækker stor glæde i Dyrenes Beskyttelse, at der er så stort fokus på dyrenes behov blandt de danske europaparlamentarikere, allerede inden forhandlingerne er gået i gang. 

”Dyrene har brug for stærke repræsentanter i EU-Parlamentet, og det glæder mig meget at se, at Marianne Vind som den socialdemokratiske gruppes repræsentant i forhandlingerne har bekendt så stærk kulør. Vi skal have et EU-forbud mod lange dyretransporter over 8 timer. Det er det eneste anstændige at gøre,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. 

Den socialdemokratiske europaparlamentariker, Niels Fuglsang, der også stiller op til EP-valget til sommer, har tidligere vakt opmærksomhed ved at kæmpe for bedre dyrevelfærd i EU, særligt i sin kamp mod lange dyretransporter, hvor han blandt andet sammen med Dyrenes Beskyttelse i 2023 fulgte efter en dansk grisetransport hele vejen til Italien. Læs den historie her.

Siden 2005 har europæisk lovgivning stillet krav om, at dyr under transport skal have tilstrækkelig plads til at sikre god ventilation hen over ryggen på dyrene. Men EU overlod det til de enkelte medlemslande at præcisere, hvor mange centimeter det betyder i praksis.

I 2006 blev der i Danmark indført højdekrav til etagerne ved transporter af grise på over 40 kg. 

Men indtil i dag - næsten 18 år senere - har det ikke været defineret i dansk lovgivning, hvad ”tilstrækkelig” betyder for de mange millioner smågrise under 40 kg, som dansk landbrug hvert år eksporterer levende. 

Det ændres der på ved at indføre krav til loftshøjde for transport af smågrise på linje med de større grise, så der for eksempel i transporter af grise med en gennemsnitlig vægt på 35 kilo skal være en loftshøjde på 68 centimeter. Det giver ca. 19 centimeter luft over ryggen på grisen.

Kravene gælder dog først fra 2031, da de skal indfases over syv år.

Søndag d. 9. juni skal danskerne stemme til Europa-Parlamentsvalget. Mange af de regler, der gælder for dyrevelfærden i Danmark, bliver fastsat i EU. Derfor er valgdagen en unik mulighed for med dit kryds at få mere dyrevelfærd ind i EU.