Pattegrise i løb

Vi kæmper for det gode dyreliv

Et dyr er et sansende væsen, som kan føle såvel glæde og tilfredshed som smerte, angst og lidelse. Dyret har en værdi i sig selv uafhængigt af den værdi, som det har for mennesker. Vi har som mennesker både etisk og retslig forpligtelse til at sikre, at dyret får opfyldt dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, som knytter sig til arten. Dyrenes Beskyttelse arbejder for det gode dyreliv for alle dyr.

Vi arbejder for en række mærkesager, der fordeler sig på tre områder
Grå kanin

Familiedyr

Ved at løfte forståelsen og respekten for familiedyr kan vi gøre en forskel for rigtig mange dyr. Vi skal klæde danskerne bedre på til at varetage hvervet som dyreejere med fokus på dyrenes behov.
Malkeko

Dyr i produktion

Dyr i landbrug, pelsproduktion og forskningsregi udsættes dagligt for forhold, der ikke er i overensstemmelse med dyrenes naturlige behov, og de presses ud over deres grænser.
Pindsvin

Vilde dyr

Vilde dyr påvirkes af menneskers aktivitet som aldrig før. Dyrenes levesteder reduceres, fødekæder forstyrres, og plastik og andet affald udgør nye og ukendte farer.
Udendørsreklame mod turbokyllinger

Sådan arbejder vi

Samtidig med at vi redder og finder nye hjem til dyr, arbejder vi hårdt for lovkrav og tilsyn, der sikrer det gode dyreliv. Vi arbejder politisk for et bæredygtigt fødevaresystem, hvor hensyn til dyrevelfærd, natur, biodiversitet og klima går hånd i hånd.

Vi opnår de bedste resultater i samarbejde med andre og vil samle relevante interessenter i arbejdet for det gode dyreliv. En stor del af den danske lovgivning er hængt op på fælles beslutninger i EU, hvorfor vi er repræsenteret i den europæiske sammenslutning Eurogroup for Animals, der arbejder politisk op imod EU. Gennem World Federation for Animals, taler vi direkte ind på det globale, politiske niveau op imod FN-systemet og verdensmålene.

Erfaringerne fra udlandet inddrages i høj grad også i arbejdet herhjemme. Samtidig påvirker vi med afsæt i vores nationale erfaringer dyrevelfærden i andre lande gennem konkrete, internationale projekter.
paragraf politisk arbejde

Politisk arbejde

Dyrenes Beskyttelse er dyrenes stemme. Derfor arbejder vi som en stærk politisk aktør og sætter vores mærkesager på dagsordenen med en kombination af strategisk, dyrefagligt, politisk og kommunikativt arbejde.
aadb leverpostej

Forbrugerdrevet dyrevelfærd

Dyrenes Beskyttelse arbejder for at få flere til at vælge fødevarer, som er produceret med høj dyrevelfærd – ikke mindst under mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' – og spise mindre, men bedre kød og andre animalske fødevarer.
Makak

Internationale projekter

Der er hårdt brug for hjælp til verdens udsatte dyr. I Dyrenes Beskyttelse har vi derfor gennem flere år rettet blikket udad og løbende udvidet vores indsatsområder til også at omfatte projekter og samarbejder i udvalgte lande.