Stop Brutale Dyretransporter

Dyretransporter og dyrevelfærd går aldrig hånd i hånd. Derfor skal dyretransporter foregå så skånsomt som muligt for dyrene.

Det gør de ikke i dag!

Skriv under mod brutale dyretransporter nu

Ønsker du også et stop for brutale dyretransporter?

Så har vi brug for din hjælp.

Støt kampen mod brutale dyretransporter

kr.

Få skattefradrag: Få fradrag for op til 16.600 kr. om året

Stop brutale dyretransporter

Sammen med borgere i resten af Europa afleverede vi 1.mio. underskrifter mod lange dyretransporter til Europakommissionen i 2017.

Over 25.000 af underskrifterne blev indsamlet i Danmark. Men problemerne er hverken løst i Europa eller i Danmark. 

I Danmark er antallet af grise på lange transporter blevet næsten femdoblet på bare 5 år. I 2017 blev i alt 14,4 mio. danske grise eksporteret levende; heraf blev de 9,4 millioner udsat for en lang transport på over 8 timer.

Dyretransporter og dyrevelfærd er altid modsætninger. Dyretransporter bør begrænses så meget som muligt, og gennemføres så skånsomt som muligt. De nuværende regler for transport af landbrugsdyr er meget lempelige, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at dyr udsættes for lidelse under transporterne; også når reglerne bliver overholdt.

Danske myndigheders kontrol med dyretransporter er yderst mangelfuld. Der bliver f.eks. stadig kun gennemført 100 årlige stikprøvekontroller af dyrenes forhold på eksportbilerne, på trods af:

  • eksplosionen i antallet af eksporterede dyr
  • at der jævnligt dokumenteres overtrædelser ved de få kontroller, som udføres.

Logbogskontrollen reelt har været brudt sammen i flere år, og at der således ikke er blevet sanktioneret for flere tusinde konstaterede overtrædelser, hvor dyrs tarv tilsidesættes på den ene eller anden måde.

Der er behov for en gennemgribende nytænkning i forhold til dyretransporter. Der bør ske en øjeblikkelig stramning af kontrollen, en udredning af problemernes fulde omfang og en opdatering af transportlovgivningen for dyretransporter med et større fokus på dyrevelfærd.

Vi kræver blandt andet:

  • styrket kontrol af dyrenes forhold på eksportbilen ved afgang
  • styrket stikprøvekontrol fra politiet
  • loft over transporttiden for dyr til både opfedning og slagtning

Støt vores kamp mod brutale dyretransporter. 

MERE OM DYRETRANSPORTER

Øget kontrol af svinetransporter bør fortsætte

Dyretransporter fanget i kø ved europæiske grænser

Europa-parlamentarikere forlanger bedre kontrol med dyretransporter

Afsløring: Horrible forhold på ulovlige kvægtransporter

Rigsrevisionens kritik bør få konsekvenser

Tyske myndigheder lukker for kvægtransporter gennem Rusland

Danske vognmænd bryder reglerne for dyretransporter

Ny dansk næstformand i Europa-Parlamentets gruppe for dyrevelfærd

Morgrise lider på den sidste rejse

Hedebølge: Danske myndigheder lukker for eksport af dyr

Hedebølge: Dyrlæger opfordrer til stop for dyretransporter

Europæisk hedebølge truer millioner af dyr på vejene