Stop Brutale Dyretransporter

Dyretransporter og dyrevelfærd går aldrig hånd i hånd. Derfor skal dyretransporter foregå så skånsomt som muligt for dyrene.

Det gør de ikke i dag!

SKRIV UNDER MOD BRUTALE DYRETRANSPORTER NU

Dyrene står stuvet tæt sammen. Pakket i op til fem lag, som var de legoklodser. I Danmark er antallet af dyr på lange transporter blevet næsten femdoblet på ti år. I 2019 blev i alt 15,2 millioner danske grise eksporteret ud af landet levende. Tre fjerdeledele af dem på lange opslidende transporter på over otte timer.

STOP BRUTALE DYRETRANSPORTER

Transport af landbrugsdyr bliver aldrig god dyrevelfærd. Derfor bør transporterne begrænses så meget som muligt og gennemføres så skånsomt som muligt for dyrene. De nuværende regler for transport af landbrugsdyr er desværre meget lempelige, og det betyder, at der er stor risiko for, at dyrene udsættes for lidelse under transporterne. Også når reglerne bliver overholdt!

Det er på høje tide, at transportreglerne ændres, så lovgivningen får et langt større fokus på dyrevelfærd til gavn for de millioner af dyr, der hvert eneste år transporteres ud af Danmark. I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi blandt andet for: 

  • Styrket kontrol af dyrenes forhold på eksportbilen ved afgang 
  • Loft over transporttiden for dyr til både opfedning og slagtning
  • Forbud mod lange transporter af spædekalve 
  • Stop for transporter af dyr til lande, hvor mindstekravene for dyrevelfærd ikke kan overholdes
  • Skærpelse af reglerne for dyretransporter i hele EU
  • At transporten af levende landbrugsdyr videst muligt erstattes af transport af kød og andre animalske produkter.  

Hjælp os i kampen mod de brutale dyretransporter. Skriv under i dag! 

 

MERE OM DYRETRANSPORTER

 

Dokumentation: 22,5 timers transport af danske grise tværs gennem Europa

Vi skal have kortlagt de mange ulykker med grisetransporter

Voldsomt forringede forhold for millioner af landbrugsdyr

EU’s fødevareautoritet: Små kalve bør ikke transporteres over 8 timer

AU-rapport baner vej for højdekrav for transport af smågrise

Styrelse: Tørster spædekalve på transporter?

Danske landmænd sender stadig levende dyr til Rusland

Danske EU-politikere bag dårlig dag for dyr

Håb for stop af transport af spæde kalve

Styrelse: Ingen dokumentation for at spæde kalve kan drikke under transport

Så er det nu, EU: Stop de plagsomme dyretransporter

Brutal transport af spæde kalve