Stop Brutale Dyretransporter

Dyretransporter og god dyrevelfærd går aldrig hånd i hånd. Derfor skal dyretransporter være så korte som mulige.
Ingen dyretransporter bør vare mere end 8 timer, og ingen levende dyr må transporteres ud af EU.

Transport af landbrugsdyr bliver aldrig god dyrevelfærd. Derfor bør transporterne begrænses så meget som muligt og gennemføres så skånsomt som muligt for dyrene. De nuværende regler for transport af landbrugsdyr er desværre meget lempelige, og det betyder, at der er stor risiko for, at dyrene udsættes for lidelse under transporterne. Også når reglerne bliver overholdt!

Det er på høje tide, at transportreglerne ændres, så lovgivningen får et langt større fokus på dyrevelfærd til gavn for de millioner af dyr, der hvert eneste år transporteres ud af Danmark. I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi blandt andet for: 

  • Styrket kontrol af dyrenes forhold på eksportbilen ved afgang 
  • Loft over transporttiden for dyr til både opfedning og slagtning
  • Forbud mod lange transporter af spædekalve 
  • Stop for transporter af dyr til lande, hvor mindstekravene for dyrevelfærd ikke kan overholdes
  • Skærpelse af reglerne for dyretransporter i hele EU
  • At transporten af levende landbrugsdyr videst muligt erstattes af transport af kød og andre animalske produkter.  

 

STØT KAMPEN MOD BRUTALE DYRETRANSPORTER NU

 

Dyrene står stuvet tæt sammen. Pakket i op til fem lag, som var de legoklodser. I Danmark er antallet af dyr på lange transporter blevet næsten femdoblet på ti år. I 2022 blev i alt 14,1 millioner danske grise eksporteret ud af landet levende. Størstedelen af dem på lange opslidende transporter på over otte timer.

 

MERE OM DYRETRANSPORTER

 

Din stemme kan gøre en forskel for dyr i EU

På tværs af partier: Nej til lange dyretransporter

Spidskandidat: Lad os få en EU-kommissær for dyrevelfærd

EU-kandidat: Manglende højdekrav er ”noget svineri”

Stadig ubesvarede spørgsmål om væltede grisetransporter

Hver tredje polske slagtesvin er født i Danmark

Forskning frikender ikke transport af danske smågrise

Himmelflugten fortsætter: Danske grisetransporter sætter rekord

Endelig: Højdekrav kan sikre luft til millioner af smågrise på vejene

Dyretransporter: EU overser historisk mulighed

Reportage: Grisenes vidner på vejen

Her er reglerne for transport af grise i EU