Dyrenes Beskyttelse har brug for frivillige pindsvineplejere i Nordsjælland og Hovedstadsområdet

Har du tid og lyst til at hjælpe pindsvin i nød?

Vi tager imod syge og tilskadekomne vilde dyr overalt i landet, hvilket stiller store krav til vores landsdækkende net af vildtplejestationer. De hyppigste gæster på vildtplejestationerne er pindsvin og fugle. 

Lige nu mangler vi pindsvineplejestationer i Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

Du skal:

  • Være engageret: For at være vildtplejer skal man have et stort engagement. Man skal have en stor interesse for faunadyr og viljen til at ville lære mere. 
  • Have øje for dyret og dets behov: Ved at observere dyret og dets adfærd skal vildtplejeren vurdere dets tilstand og behov - man skal have et realistisk syn på hvad der er bedst for dyret og handle derefter.  
  • Have plads: Til at man kan opsætte en plejestation på grunden – et sted hvor dyrene kan få ro til at komme sig. Man skal have mulighed for selv at stå for det basale vedligehold af stationen.
  • Respekt for de andre frivillige: Man skal respektere de andre frivillige i organisationen og vise det. Dette skal ske både i form af en god omgangstone og i form af respekt for andres meninger og input til arbejdet med dyrene.

Arbejdet som vildtplejer er frivilligt, men Dyrenes Beskyttelse dækker alle vildtplejerens udgifter til plejestationen. En vildtplejers hverdag byder på mange forskelligartede opgaver. Det kan være hårdt og man skal ikke være bange for at tage fat og blive beskidt. Til gengæld får man rigtig mange gode oplevelser, når man kan genudsætte dyrene.

Basale IT-kundskaber er et must, da man skal udfylde elektroniske journaler på alle dyrene. 

Du får oplæring og løbende kurser, der klæder dig på til opgaven. 

Hvis du er interesseret, så send en ansøgning til vildtpleje- og faunakoordinator, Trine Fog Reenberg på mail: tre@dyrenesbeskyttelse.dk