HVORNÅR ER MÅGEUNGEN I NØD?

Q: Må mågeunger, som ikke kan flyve, være alene?

A: Ja, det må de gerne. Mågeungerne løber rundt på jorden eller taget, mens forældrene er langt væk for at finde mad til dem.

 

Q: Hvad hvis jeg allerede har taget  en mågeunge med hjem?

A: Hvis du har taget en mågeunge med hjem, selv om den ingenting fejler, skal du sætte den ud igen, så tæt på stedet, hvor den blev fundet som muligt.

 

Q: Hvordan genkender jeg en mågeunge i nød?

A: En mågeunge i nød har synlige skader eller sår, eller den ligger f.eks. på siden eller med næbbet hvilende mod jorden.

 

Q: Hvor er det naturligt at møde mågeunger?

A: Mågeunger findes ofte i bynære områder – især ved større bygninger med flade tage på havne, i industrikvarterer eller ved indkøbscentret. Dér vil de løbe rundt på de flade tage eller nede på P-pladser og lignende steder.

 

Q: Kan jeg få hjælp til at flytte mågeungen, da forældrene larmer og sviner?

A: Nej, Dyrenes Beskyttelse fokuserer på, hvordan dyrene har det og flytter ikke raske dyr, fordi mennesker føler sig generet af dem.

MÅGEUNGEN KAN SELV

Juni og juli måned er højsæson for mågeunger, som forlader deres rede og begiver sig rundt på egen hånd på jorden. Det er en helt naturlig adfærd for mågeunger at have en periode alene på jorden, efter de har forladt reden.

I denne periode kan ungen ikke flyve, men dens forældre er et sted i nærheden og kommer ned og fodrer den, indtil den selv er på vingerne. Så ser man en fugleunge med dun eller fjer, som ellers ser frisk ud, skal man bare gå videre. De kan klare sig selv, også selvom du finder dem på underlige steder, såsom parkeringspladser, industrikvarterer, gågader m.m.

Mågeforældre er meget beskyttende og kan blive ret aggressive, hvis nogen nærmer sig deres unge. Derfor skal man også for ens egen skyld lade den være i fred.  En vred voksen måge er ikke rar at ”få i hovedet”.

DET SKAL DU GØRE

1: HOLD DIG PÅ AFSTAND

Det er helt normalt, at en mågeunge opholder sig alene på jorden, selvom den ikke er flyveklar. Derfor skal du bare lade den være, hvis den ellers virker frisk.

2: SE EFTER SYNLIGE SKADER

Hvis mågeungen har synlige skader eller er blevet bragt hjem af hunden eller katten, så skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 for vejledning.

3: TAG DEN ALDRIG MED HJEM

Hvis du er kommet til at tage mågeungen op eller med hjem, selv om den ingenting fejler, skal du sætte den ud igen så tæt på stedet, hvor den blev fundet som muligt.

Eksempler på opholdssteder for måger

Selvom nogle af disse situationer kan se mærkelige ud, så er disse unger ikke i nød.

BLIV KLOGERE PÅ DYREUNGERNE

 

dyreunger_grid9.png dyreunger_grid8.png dyreunger_grid7.png
dyreunger_grid6.png  dyreunger_grid4.png dyreunger_grid.png
dyreunger_grid3.png dyreunger_grid2.png dyreunger_grid_nygås.png
dyreunger_grid15.png dyreunger_grid_ny2.png dyreunger_grid_ny.png
dyreunger_grid12.png dyreunger_grid11.png dyreunger_grid10.png