Hvornår er ugleungen i nød?

Q: Må ugleunger være alene på jorden?

A: Ja, det må de godt. Det er helt normalt for en ugleunge at tilbringe en del af opvæksten på jorden. Dens forældre vil fortsat passe på den og fodre den.  Man kan dog hjælpe den ved at sætte ungen nogle meter op i en busk eller eventuelt ved at hænge en kasse, kurv eller lignende nogle meter op i et træ på stedet og så anbringe ungen dér.

 

Q: Hvad hvis jeg allerede har taget den op?

A: Så sæt den tilbage ved foden af et træ i nærheden af, hvor du fandt den under en busk eller anden dækning.

 

Q: Hvordan genkender jeg en ugleunge i nød?

A: Ugleungen er ikke i nød fordi den er på jorden. Den er først i nød, hvis den er skadet eller syg.

 

Q: Hvor er det naturligt at møde ugleunger?

A: Man kan træffe ugleunger i gamle haver, parker, skove og også i det åbne land, hvor visse uglearter endda kan yngle på jorden. Disse sidstnævnte unger vil man som regel finde meget åbne steder uden træer.

UGLEUNGEN KAN SELV

I Danmark yngler en del uglearter. Natuglen er både den talrigeste og også den ugle, der oftest yngler nær mennesker. Den har sin rede i huller i træer og kan findes i gamle haver, parker og skove. Det er desuden også den ugle, man kender fra den rigtige spøgelsesagtige ugletuden og så er den nok i det hele taget den mest lydaktive ugle i Danmark.

Skovhornuglen er næsten lige så talrig men yngler i små trægrupper ude i det åbne land – og så er den meget mere diskret og stille.

Ugleunger er i starten små, tæt klædt i hvidlige dun og med meget store øjne. Først når de begynder at få fjer, kommer de dag for dag til at ligne de voksne ugler mere og mere.

Ugleunger kravler meget tidligt og endda lang tid før, de kan flyve ud af reden og ud på grene nær denne. Derfor falder de også ofte på jorden. Dette er dog overhovedet ikke noget problem, for de kan faktisk ofte selv kravle op igen. Forældrene både fodrer og forsvarer ungen, hvor den havner.

Hvis man finder en ugleunge, skal man sætte den ved foden af det nærmeste træ gerne under en busk. 

DET SKAL DU GØRE

1: SÆT DEN I NÆRHEDEN AF TRÆ ELLER BUSK

Hvis den ikke er kommet til skade så find et træ i nærheden og sæt den ved foden under en busk. Så skal den nok klare sig.

2: SE EFTER SYNLIGE SKADER

Er den kommet til skade så ring til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.

3: TAG DEN ALDRIG MED HJEM

Hvis du er kommet til at tage ugleungen op eller med hjem, selv om den ingenting fejler, skal du sætte den ud igen så tæt på stedet, hvor den blev fundet som muligt.

Eksempler på opholdssteder for ugler

Selvom nogle af disse situationer kan se mærkelige ud, så er disse unger ikke i nød.

BLIV KLOGERE PÅ DYREUNGERNE

 

dyreunger_grid9.png dyreunger_grid8.png dyreunger_grid7.png
dyreunger_grid6.png dyreunger_grid5.png dyreunger_grid4.png
dyreunger_grid3.png dyreunger_grid2.png dyreunger_grid_nygås.png
dyreunger_grid15.png dyreunger_grid_ny.png dyreunger_grid.png
dyreunger_grid12.png dyreunger_grid11.png dyreunger_grid10.png